Renovering

PainterFor mange av våre renholds kunder tar vi fra tid til annen enkle renoveringsoppdrag. Dette kan være oppussing som innbefatter Sparkling, maling, sette opp lettvegger og lignende. Vi henger opp lamper, legger fram strøm og nettverkskabler samt tilsvarende arbeid. I de tilfellene vi ikke har spesialister i vår egen stab, skaffer vi disse fra samarbeidende firma.

I det hele tatt arbeider vi i noen tilfeller nærmest som vaktmestre for våre kunder,

Cleaning_headerKontakt oss gjerne om du har behov for hjelp med oppussing og lignende og vi kan love at du vil få godt arbeid til en fornuftig pris.